Ще плуваме ли скоро в басейна?

От началото на учебната година всеки ден гледаме как големият ров в нашия училищен двор расте, радваме му се и се питаме кога ще се топнем в този басейн, кои от нас ще плуват и по колко пъти седмично, ще бъде ли плуването достъпно за всеки от нас… Реших, че е най-добре да поговоря с директора на нашето училище г-н Димитър Митев, за да разбера. 

– Господин Митев, вече близо 20 години се говори за строежа на плувен басейн до училище „Иван Вазов“, но само преди няколко месеца общинските съветници дадоха „зелена светлина“ на проекта. Смятате ли, че това е класически пример за поговорката „По-добре късно, отколкото никога“?
– Какъв пример е, не знам, но факт е, че строителството започна. Тя историята не е от 20 години, а още по-отрано, някъде към 1985–1986 година. Като млад учител заедно с ученици, които са сега общо взето на възрастта на вашите родители, сме копали за основите на този басейн. Оттам нататък имаше много промени. Горд съм, че и аз имам принос, за да станат тези промени и да започне да се строи един съвременен плувен басейн, който е с т. нар. малки олимпийски размери – 25 метра дължина.
– Достатъчно ли съвременни ще бъдат съоръженията за почистване?
– Би трябвало. Проектът, по който се изпълнява басейнът, е само на пет години, така че си има специалисти, които отговарят за това нещо и би трябвало всичко да бъде на възможното съвременно ниво. Инвестицията не е малка, тя е близо 2 млн. лева, така че и това предполага, че нещата ще бъдат на съвременно ниво.
– Какви плувни спортове ще се практикуват в басейна?
– (Смее се). Този комплекс, защото той няма да бъде само басейн, ще има и други съоръжения като фитнес и всичко друго, ще бъде общински плувен комплекс. Той няма да бъде, и това е и мое мнение, само на нашето училище, защото ученици има не само в нашето училище. Така че се изгражда общински плувен комплекс и оттам нататък съвместно с общинската управа и сферата на образованието ще се решава по какъв начни ще се ползва този комплекс и какво ще се развива. На въпроса – всичко, което е възможно като плувни спортове. Най-важното е, че басейнът трябва да се прави за децата на община Плевен и, разбира се, ще има възможност да се ползва и от всички други.
– Ще бъде ли създаден отбор по плуване в училище?
– Значи всичко, което е възможно. Знаете, аз съм отворен за спорта, скоро открихме и новата спортна зала – реновирания или основно ремонтирания бивш физкултурен салон. Така че всичко, каквото е възможно да се прави за спорта, живот и здраве ще се прави, така че трябва да има плувен отбор. Друго, което вероятно Вие не знаете, е, че двама от общо седемте учители по физическо възпитание и спорт при нас имат такава треньорска специалност и се занимават с плуване. Така че няма причина да нямаме отбор. Ако ме питаш за отбор по водна топка, там не съм сигурен съвсем, това са други неща. (Смее се).
– Кои възрастови групи ще могат да се възползват от басейна?
– Краткият отговор е – всички. Хората са го измислили по цял свят – спортът, най-общо казано, е здраве. Плуването е част от спорта, така че възможно от най-ранна детска възраст трябва да започне плуването – както за първи, така и за дванадесети клас.
– Отборът по плуване ще участва ли в състезания, организирани от Българската федерация по плувни спортове (БФПС)?
– (Смее се). Е, тука вече нещата са по-далечни, но в крайна сметка принципът е това – прави се отбор, а отбор се прави, за да се състезава, иначе другото са обучения, школи и т. н. Така че, живот и здраве, имаме ли отбор, ще търсим да се състезаваме, този отбор да тренира и това е бъдещето, но още сме далече – тя рибата в морето, а ние тигана сме сложили, но в крайна сметка хубаво е човек да има мечти.
– Какви критерии трябва да покрие един ученик, за да бъде приет в отбора?
– Като за всеки друг отбор, трябва да има необходимите данни, за да може да се състезава в дадения спорт, да има желание да се труди – това ще го кажат хората, които се занимават с тези неща. Не е директорът човекът, който ще решава това. Има си специалисти във всяка насока, но е хубаво да си мислим вече, да сме готови, но няма как на сухо да направим отбора. Така че нека го построим басейна, да се напълни, да се види как ще се стопанисва, колко време, кои ученици, как и по какъв начин ще могат да го ползват. Факт е това, че едни дългогодишни стремежи, както каза в началото „По-добре късно, отколкото никога“, би трябвало да се увенчаят с успех. Строи се, и то добре се строи, усилено.
– Ще се провеждат ли курсове за обучение на начинаещи и напреднали под ръководството на квалифицирани треньори?
– Това е най-важното и това трябва да бъде в основата, значи тя пирамидата трябва да се подрежда така – първо да има едно по-масово обучение и оттам нататък тези, които имат желание и качества, вече да преминат в отбор и на състезателно ниво – това, което дълги години липсва в нашия град, е на път да се възвърне.
– Възможно ли е сформирането на плувна паралелка?
Какво означава плувна паралелка? Ние имаме спортно училище, в което са залегнали основни видове спортове. Естествено няма плувни спортове, защото няма басейн и въпрос пак на решение. Но в крайна сметка както тренират ежеседмично отборите ни по футбол, волейбол и баскетбол, би трябвало и по плуване, но за плувна паралелка – няма смисъл да дублираме спортното училище.
– Колко часа по плуване седмично ще има ученик, който не е част от училищния отбор по плуване?
– Ако зависи само от мен, би трябвало от 3 часа по физическо възпитание и спорт в седмицата, както са сега, поне един да бъде плуване, но това казвам, ако зависи само от мен. Въпрос на организация е как ще стане, защото пак казвам – това е общински плувен комплекс, независимо че е до нашето училище и надявам се, ще можем да постигнем този резултат.
– Кога най-рано можем да очакваме пускането на басейна в експлоатация?
– Ами всеки ден, като минавате покрай строежа, виждате една табела, на която са сроковете за изпълнение. Надявам се да се спазят. Най-късно за Деня на народните будители догодина да имаме построен басейн. Долу-горе това съвпада и със срока за изпълнение на строителната фирма
До следващата учебна година, когато ще плуваме – за перфектно здраве и тяло! 

Боян Кънчев 7б

Back to top button