Седмично разписание I-XII клас-първи срок

Седмично разписание I-XII клас-първи срок

Номера и хорариум на учителите

Номера и хорариум на учителите

Разпределение на паралелките по класни стаи и учебни смени

Разпределение на паралелките по класни стаи и учебни смени

Осми клас-списъци по паралелки-записани след трети етап на класиране

2019.07.31 Осми клас-списъци по паралелки-записани след трети етап на класиране

Осми клас-списъци по паралелки-записани след втори етап на класиране

2019.07.22 Осми клас-списъци по паралелки-записани след втори етап на класиране

2019.07.22 Бюджет шестмесечие

2019.07.22 Бюджет шестмесечие

Осми клас-списъци по паралелки-записани след първи етап на класиране

2019.07.16 Осми клас-списъци по паралелки-записани след първи етап на класиране

„Зелено училище” за учители

„Благодарение на емоциите ние обичаме, постигаме успех, реагираме и действаме – този неизчерпаем източник на енергия е вътре във всеки от нас.” С тези...

Резултати от УВП за учебната 2018/2019 година

Среден успех-учебна година Статистика по години-учебна година Статистика по класове-учебна година Статистика-учебна година

Довиждане, Основно образование!

Днес, на тази специална дата, с много емоции пристъпихме прага на училищния двор, за да получим свидетелствата си за завършено основно образование. Вс...

Обучението – път към усъвършенстване на педагогическите умения

На 28, 29 и 30 юни 2019 година ние, учителите от СУ „Иван Вазов”, взехме участие в обучение за повишаване на уменията за образование и възпитание на п...

В името на изкуството

Като хуманитарна паралелка, ние учениците от 9б изявихме желание да идем на представянето на новата книга на Ивайло Терзийски „Сърце в ремонт” на 25 ю...

Достоен финал на творческия сезон за мажоретния ни състав с благородна кауза

На 24 юни  в зала „Катя Попова“ мажоретките от СУ „Иван Вазов“ отбелязаха края на творческия си сезон като тържествено откриха Благотворителния концер...

Прием в  пети клас-списъци по паралелки

2019.06.20 Пети клас-списъци по паралелки

Прием в пети клас – състезания по БЕЛ и математика-класиране

Състезания по БЕЛ и математика-класиране

Екскурзия на 9б

Развълнувани потеглихме от Плевен в 8 часа. По време на пътя слушахме музика, пяхме, обсъждахме колко сме нямали търпение и слушахме беседата на екску...

Списък подготвителна група

2019.06.16 Списък подготвителна група

Новини

Е-вестник

Малчугани