Вестникът ни – носител на национална награда за журналистика

„В@з Буки Веди” стана носител на национална награда за ученическа журналистика – трето място в конкурса „Стоян Михайловски”, който приключи неотдавна и обяви наградените в края на октомври. И тъй като вестникът е колективен труд, се чувствам задължена да благодаря на всички, които са ни помагали през тригодишния ни живот – ученици, преподаватели, ръководството на училището и много хора, свързани завинаги с „Вазов”.

Благодаря на всички онези, които поддържаха обратна връзка с нас, за да ни репликират или пък да предложат нови идеи. А на всички пишещи във вестника – благодаря ви за всички онези дни и часове пред компютъра или пред листа, за да редактирате, за да търсите най-точната дума и израз, за да се опитате да заявите себе си открито и смело, за търпението и възпитанието да ме изслушвате, въпреки че ви притискат контролни и класни… Бъдете уверени, че всичко си е струвало, че смисълът е именно в пътя и пътуването, и все повече в годините напред ще разбирате това. Гордея се с вашата зрелост, мъдрост и можене, отговорност и свобода! Надявам се, че ще продължаваме заедно по пътя напред все по-уверено и смело! И ще получим най-високата награда!

Честито!

Радинка Иванова, консултант на редакционния екип

Подробности от церемонията по награждаването на победителите в конкурса споделят спонтанно и нередактирано единайсетокласничките Весела Маринишева и Лиана Христова, които представляваха екипа на вестника и присъстваха там със специална кауза. Каква бе тя и какво мислят те:

“Мълчете си, не гледайте по-добре оценените от вас” ни посъветваха в Русе

В 8 часа сутринта на 27 октомври нашето пътуване към Русе започна. Заедно с Лиана и госпожа Радинка Иванова отивахме да вземем наградата ни за трето място в конкурса за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” и да поговорим с журито. Знаейки какво усилие ни коства да създадем такъв вестник, на толкова високо ниво във всички аспекти, не можехме да се примирим с незаслужената оценка. Още преди заминаването ни екипът на „В@з Буки Веди” се събрахме и след като разгледахме „по-добрите” от нас, заедно решихме, че няколко представители ще заминат, за да разберат причините за това, да сме на трето място, а и какви са критериите на конкурса – никъде в интернет не ги намерихме преди и след резултатите.
Награждаването се проведе в просторна, модерна зала в градския театър – Доходното здание. Беше интересно, включваше и музикална програма. След церемонията по връчването на наградите ние – тримата представители на нашия вестник, след дълго упорство и преследване успяхме да разговаряме с двама от представителите на журито. С първия обсъдихме графичното оформление на вестника. Той нямаше отговор нито какви са критериите им за оценяване, нито каква е причината да сме на трето място. Следващият, с когото разговаряхме, беше Пламен Атанасов. Доста трудно го „хванахме”, защото той упорито ни избягваше, понеже беше подочул какво обсъждахме с колегата му. В крайна сметка ни обърна внимание. Та така, господинът ни обясни с арогантен тон, че ако искаме изобщо някоя година да сме на по-горно място, да не гледаме класираните по-нагоре. На нашите въпроси, с какво класираните преди нас са по-добри, за да знаем посоката, все ни казваше недоволно: „Ама вие все гледате тези преди вас.”Обясни ни също, че не може при първо участие да претендираме за по-добра оценка, пък дори и да сме по-добри. Явно няма значение, че вестниците на първите места нямат тематично разнообразие, нито по-хубаво графично оформление, явно няма значение и че имат правописни грешки, а някои от тях дори не са вестници, а брошури. Ние не преглътнахме обидното отношение на господина и му казахме какво мислим, но той продължи да се държи все така невъзпитано и ние прекратихме разговора и си тръгнахме огорчени. Все пак сме доволни, че успяхме да изкажем мнението си и се борихме за това, което заслужаваме… Пък било то и с цената на това, никога да не бъдем класирани на по-горно място в някакъв конкурс за журналистика със съмнителни принципи.
Весела Маринишева 11л

Честита ни трета награда
или по-скоро няма за какво да си честитим, когато един труд не е оценен достатъчно

След церемонията по връчване на наградите в Русе помолихме за среща с уважаемото жури, за да направим собствен анализ на ситуацията. Тъй като личностите бяха твърде заети, отделиха за нас малко време.
Предоставихме им два броя от нашия вестник – по лично мое мнение те се взираха в него, сякаш не са ги виждали, а са участвали в оценяването все пак?! Ние ги питахме за недостатъци, а те непрекъснато изтъкваха колко предимства имаме, а след момент имаха различна теза, когато питахме защо все пак сме на трето място. Те смятали, че вестникът се прави от професионалисти, пък и на тази хартия…?! Мненията бяха разногласни, непремерени и необмислени, на моменти груби спрямо нас. Изводът за мен ясно звучеше като „За да спечелите, трябва да си мълчите и да чакате, ще дойде и вашият ред!“.
Смея да твърдя, че не сме загубили своята ориентация за това, което още на пръв поглед изглежда по-стойностно, и сме способни на реална оценка за своя труд, дори и да не сме високопоставено жури. Та какво е един монотонен вестник с предистория пред един пъстър,богат вестник, резултат на много труд? И дано в следващия конкурс видим предварително критериите за оценка, та да можем да се преценим и да знаем как да ставаме по-добри занапред.
Лиана Христова 11а

ПОЗИЦИЯ

Като ученици, интересуващи се от журналистика и изучаващи интензивно литература, бихме желали да изразим несъгласието си с резултатите от Шестия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика ”Стоян Михайловски”, който ни класира на трето място. Смятаме, че оценката ни за вестника, който създадохме и за който много работихме – „В@з Буки Веди”, е обективна и реална.
Допускаме, че има млади журналисти, които са по-добри и с повече умения в сферата от нас, но сме категорични в мнението си, че сред класираните на по-първите места няма много такива. Мислим, че имаме основателното право да твърдим, че вестникът ни – „В@з Буки Веди”, като графично оформление, смислов подбор и качество на публикуваните материали, езикова култура и отличен правопис е по-добър от много, наградени преди нас. Не са ясни критериите, по които e направен изборът, защото явно не са изброените от нас. Настояваме критериите за оценка и класиране в следващия конкурс да бъдат огласени и видни за всички участници и смятаме, че това е наше право!
Редакционният екип на „В@з Буки Веди”

Back to top button