Обществени услуги

Обществени услуги предлагани от СУ „Иван Вазов“-град Плевен

Издаване на диплома за средно образование –издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ – издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности – издаване на удостоверение за валидиране на компетентности

Издаване на дубликати – издаване на дубликати

Издаване на европейско приложение към ДСО – издаване на европейско приложение към ДСО

Преместване и приемане на ученици – преместване и приемане на ученици

Признаване от чужбина I – VI клас – признаване от чужбина I – VI клас

Проверка способности – проверка способности

Back to top button