За СУ „Иван Вазов“

Средно училище „Иван Вазов” – гр. Плевен
Доказано успешна формула, съчетаваща традиции и модерност

За СУ "Иван Вазов"
За СУ „Иван Вазов“

Базови данни

Средно училище „Иван Вазов” – гр. Плевен е най-голямото учебно заведение на територията на Плевенска област, утвърдило свой облик и стил на работа. Намира се в Централна Северна България в град музей, останал в историята главно със знаковите събития по време на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 година. В училището към 2011 година учат 1522 ученици от предучилищна възраст до дванадесети клас. Обучението е организирано в 63 паралелки с общообразователна и профилирана подготовка – информатика, информационни технологии, биология, литература, история. Всички профили са със засилено изучаване на английски език. Чуждоезиковото обучение предлага на учениците възможност за избор между английски, немски, френски и руски език. Училището разполага с мултимедийна зала „Европа”, библиотека с възможност за ползване на интернет, модерно футболно игрище, шест кабинета по информатика, два от които с най-съвременно оборудване.

В училището работят 112 учители, болшинството от които с квалификационна степен. Средната възраст на преподавателския състав е 43 години. Последните статистики показват, че всяка следваща година училището расте – все повече ученици, желаещи да учат при нас. Първокласници повече, отколкото можем да приемем. Много ученици, които разчитат на добра подготовка за кандидатстване след 7 клас, предпочитат СУ „Иван Вазов”. Същата тенденция нагоре показват и резултатите от ДЗИ и от кандидатстудентските кампании. Възпитаници на училището се представят отлично на областни и национални състезания и олимпиади в природонаучните дисциплини, в хуманитарните науки, изкуствата и спорта. Училището е привлекателно, защото предлага качество и сигурност, равен достъп и условия за развитие, комфортна среда и добра материална база.
Наред с високо качество на образованието, училището осигурява и различни възможности за занимания по интереси. Ученици и учители работят по международни проекти, издават свой вестник, обучават се в школи по математика, информатика, спортуват в училищните отбори по волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика.
Независимо от настъпилите трудности и предизвикателства в последните години, училището поддържа своя стил и дух, за което получава заслужено признание от своите ученици.

История

Средно училище „Иван Вазов” започва своята история през 1906 година. Тя преминава през няколко етапа на развитие в отговор на промените в образователните и културните потребности на населението. 1 септември 1906 година – ден първи. Оттук започва времето и летоброенето на гимназията и на един многолюден колектив. Създава се Народно първоначално училище „Неофит Рилски”, в което работят четирима учители. С присъщия за времето ентусиазъм родители, учители и местната власт заедно имат заслуга за откриване на библиотека през 1926 година и предучилищна детска градина през 1949 година. Тъй като потребностите растат, започва строеж на нова сграда, първият етап от която е завършен през1963 год. В нея започват да учат учениците от Прогимназия „Адил Дервишев”. Проектът на новата сграда е изцяло завършен през 1967-а и тя става дом на НУ „Неофит Рилски”, Прогимназия „Адил Дервишев” и Медицинското училище „Д-р Пейо Бешев”. Знакова в столетната ни история е датата 27 юни 1972 година, когато Първоначалното училище „Неофит Рилски” се обединява с Прогимназия „Адил Дервишев”, за да се роди ново училище, което от 1976 год. се нарича Иван Вазов. С името на поета училището продължава своя път. Със собствен труд и средства и по инициатива на учениците през 1981 год. е построен паметникът на Иван Вазов. През същата година голямото вече училище прераства в ЕСПУ и 1666 ученици от предучилищна възраст до 10 клас прекрачват прага на сградата във вида, в който я знаем днес.
Стогодишната история на училището формира заслужено визията му на авторитетно учебно заведение, чиито успехи са неоспорими. За тях училище „Иван Вазов” е награждавано с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен, за 75-годишния си юбилей – с орден „Кирил и Методий” – І степен. Педагогическият колектив е носител и на медала ”100 години Плевенска епопея” по повод годишнината от Освобождението на България.

Мисия

Средното общообразователно училище в последните години върви уверено по пътя на своето себеутвърждаване и себедоказване, поддържайки висок авторитет в областта. Тук по уникален начин са съчетани традициите в образованието с модерното обучение, приемствеността – с новите приоритети в живота и обществото. Безспорната заслуга за това е на ръководството на училището, на висококвалифицираните преподаватели и иновационните съвременни методи на обучение. Училището ни сега, повече от всякога, осъзнава своята мисия на институция, формираща нагласи и способности за самостоятелно получаване на знания от всеки ученик и за развитие на неговата индивидуалност и творчески потенциал, нравствени качества и гражданска позиция.
Цялата учителска колегия си поставя високите цели за перманентно изграждане и поддържане на иновационна среда, която да захранва с енергия и идеи училищната система, така че тя да отговаря на динамично променящите се изисквания на обществото.

СУ „Иван Вазов” е училище, гарантиращо знания за бъдещето!

Back to top button