Ръководство
Директор Димитър Митев

Директор СУ „Иван Вазов“ Учител по математика Образование: висше – магистър 1985 г. – Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски” 1994 г. – II ПКС ДИУУ София
Прочетете още
Помощник-директор  Димитър Димитров

Помощник-директор, учебната дейност – Димитър Димитров. Учител по Биология и химия, Информатика – информационни системи Образование: Висше – магистър 1989 г. – Шуменски Университет “К.Преславски” – Биология и химия 2007 г. – Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий” – Информа...
Прочетете още
РУИК Галя Радева

РУИК Галя Радева Ръководител учебно изчислителни кабинети Галя Радева Образование: Висше-магистър 1988 г. – СУ „Климент Охридски“ – Изчислителна математика, с професионална квалификация учител по информатика.
Прочетете още
Психолог Дарина Илиева

Дарина Илиева – Психолог училищен Обраование: Висше – магистър, специалност Психология – социален психолог. 2001 – ВТУ Велико Търново – Бакалавър психология. 2006 – Магистър социална псилогия
Прочетете още