Ръководство
Помощник-директор  Димитър Димитров

Помощник-директор Димитър Димитров

Помощник-директор, учебната дейност – Димитър Димитров. Учител по Биология и химия, Информатика – информационни системи Образование: Висше – магистър 1989 г. – Шуменски Университет “К.Преславски” – Биология и химия 2007 г. – Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий” – Информа...
Прочетете още
РУИК Галя Радева

РУИК Галя Радева

РУИК Галя Радева Ръководител учебно изчислителни кабинети Галя Радева Образование: Висше-магистър 1988 г. – СУ „Климент Охридски“ – Изчислителна математика, с професионална квалификация учител по информатика.
Прочетете още
Психолог Дарина Илиева

Психолог Дарина Илиева

Дарина Илиева – Психолог училищен Обраование: Висше – магистър, специалност Психология – социален психолог. 2001 – ВТУ Велико Търново – Бакалавър психология. 2006 – Магистър социална псилогия
Прочетете още