Проучванията на „В@з Буки Веди“

Тревожност

Ние сме всеотдайни в каузата си да убеждаваме ежедневно в качествата на родния си език. Но за да знаем колко и какви хора трябва да убеждаваме, направихме малко проучване сред учениците от 8 до 12 клас. Вижте резултатите, които за нас са много тревожни.

Ето едни от по-интересните отговори:
– Предпочитам английски, защото българския си го знам.
– Не уважаваме езика си, защото българите сме хора, които не уважават нищо.
– Не уважаваме езика си, защото много хора се самозабравят. Харесват чалга, забравят това, което е истински важно и се плъзгат по повърхността на нещата.
– Да, уважават го възрастните, ние – не.
– Не уважаваме езика си, а най-малко го уважават политиците.

Преслава 9л
Велислава Кучева 9л

prouchvane2 prouchvane3

Как оценяваме сами себе си

Моето проучване бе доколко учениците оценяват своята грамотност. Зададох им по три въпроса, от които установих, че повечето ученици се срамуват да изкажат мнението си. Получих много отрицателни отговори, откази и странни погледи, но все пак вярвам, че всеки има мнение и правилна самооценка.
Първо ги накарах да посочат степента на своята грамотност по шестобалната скала. Нямаше ученик, който да се оцени с шестица. Получих интересни отговори и ето и някои от тях:
„Четири, защото винаги може да се изисква и още, пък и човек се учи, докато е жив!”
„Четири, защото смятам, че правя много правописни грешки, понякога дори несъзнателно.”
„Пет, защото с усилия всичко се постига, но пък и винаги може повече.”
Вторият ми въпрос бе: „Кое ви е най-трудно от материала по български език и литература?”
„По литература нямам затруднения, но по български език – граматичните норми.”
„Пунктуацията ме мъчи, но за сметка на това литературата ми е лесна.”
„Литературата е по-лесна, въпреки всички понятия и термини, но по български е трудно, защото е само теория.”
И като за финал ги попитах: „Кое според вас трябва да се промени в обучението по български език и литература?”
„Смятам, че в малките класове трябва да се набляга повече на диктовките, за да са по-грамотни децата. Учителите литература трябва да умеят да предразполагат учениците да изказват мнението си без предразсъдъци.”
„Според мен всичко е нужно и няма смисъл да се променя системата, защото колкото повече ни затрудняват и ни карат да се трудим, толкова повече успяват да ни направят грамотни.”
„Трябва да се запазят редът и дисциплината в обучението и в училището, защото всеки трябва да има възможност да научава повече и повече.”

Лиана 9а

Back to top button