Животът е като карането на колело:


Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие

Животът е едно непрестанно движение и смисълът му се крие в неговата интензивност и ползотворност. Винаги трябва да търсим насладата и радостта по пътя, който изминаваме. Не е лесно да се живее – трябва постоянно да се усъвършенстваме и да вървим все напред. Никога не трябва да се задоволяваме с постигането на минимални резултати. Целите си трябва да поставяме при звездите, за да може в най-лошия случай да прескочим оградите и дърветата.

Основната цел на човешкия живот е да живеем по такъв начин, че да не умираме дори и след смъртта си. Лесното живеене убива. Не е важно в какво положение се намираме, а това, накъде сме се насочили. Избирайки правилния път, допускаме по-малко грешки. Но за да открием правилния път, трябва да обмислим добре желаните резултати. И трябва да го направим бързо, защото пътят на живота е както безкрайно дълъг, така и несправедливо кратък. За да го изживеем пълноценно, трябва да открием средата между сигурността и авантюризма.
Често се случва да почувстваме и огорчения, и облаги, и романтични любови, и изневери, но трябва да ги превъзмогваме. Човешката екзистенция е едно безкрайно каране на колело. Моментите, в които сме минавали по „правите шосета на живота”, можем да оценим само след като многократно сме се отклонявали от пътя и сме падали.

Шенай Шуберт 10б

Back to top button