За творчеството

Творчеството е преживяване, съчетаващо емоции и продължително трупан опит, експерименти и пак опит, осъзната потребност да кажеш нещо на света или просто да откриеш за себе си различен свят.

Творецът – малък или голям, е вече друго качество човек. Той вижда по обикновения начин, но и повече, различно; чувства повече и различно, и не само това – в състояние е да разкрие магията и на другите – тези, които ще видят сътвореното.
„Доколко ще станете художници, това ще покаже вашият талант и трудолюбие, но личности трябва да станете. Бъдете личности, това ще ви каже как да употребите рисунката.” – Илия Бешков

 

Back to top button