За насилието

Как решаваме споровете помежду си – с разговори или с бой? Как една реплика може да се превърне в повод за скандал? Важи ли и в нашето училище негласното правило, че по-големите и по-силните побеждават? Правдоподобна ли е статистиката, че 57% от децата у нас между 8 и 11-годишна възраст са били свидетели на насилие, побой, тормоз. Отговорете си сами, след като прочетете какво мислят малки и големи, момичета и момчета, учители и ученици от нашето училище.

– По какъв повод се проявява агресия ?

-Росица Радионова, 9а клас: Агресия проявяват
хората, които се чувстват слаби и безпомощни. Те не намират друг начин да се справят с проблемите си. Така че агресията не зависи от ситуацията.
-Лилия Пегелска, 10з клас: Съществува два вида агресия – психическа и физическа. Психическата агресия се изразява в накърняване на чуждото достойнство, а физическата – чрез бой. Хората, които проявяват агресия, се чувстват слаби и беззащитни.
-Горан Делиев (учител по история): Когато човек няма други аргументи да изразява отношението и позицията си.
-Какво мислите, че представлява агресията?
-Милен Симеонов, 9мклас: Агресията е насилие към слабите хора. Тя може да e безпричиннd или поради някакъв конфликт, независимо колко сериозен е той.
-Росица Анастасова (заместник-директор): Представлява неадекватно и грубо поведение, с което се нарушава пространството на другите.
– Каква е „заслугата” на семейството?
-Р. Р.: Емоционалната близост и среда в семейството прави хората по-самостоятелни. И обратното – обстановката на неразбирателство и враждебност в семейството води до агресивност и до чувството за безпомощност.
Всеки родител е модел за подражание на своето дете. Ако в семейството агресията е често явление, то и детето – дали в училище, или някъде другаде, ще прилага насилие.
-Л. П. : Според мен семейството е главната причина хората да са агресивни. Ако детето е бито или малтретирано по какъвто и да било начин, е нормално да бъде агресивно. Компанията и приятелският кръг също водят до агресивно поведение при децата, защото те по принцип подражават на родители или на приятелите.
-Г. Д. : Не само семейството е виновно за агресивното състояние да даден човек. За това помагат компанията, приятелите, общо взето средата, в която се намираш.
– Какво може да причини агресията на човешката психика?
-М. С. : Агресията може да причини сериозни щети на човешката психика. Уврежданията могат да бъдат дълготрайни и фатални в някои случаи.
-Р. Ан. : Може да причини срив. Агресията те превръща в асоциален тип.
Чидем ВЕЙСЕИЛОВА 9м
Юлия ДИАМАНДИЕВА 9м
Back to top button