След училище – Спортно ориентиране

Продължават нашите предложения за здравословен живот

Спортно ориентиране

Спортното ориентиране представлява бягане по зададен маршрут, отбелязан с точки на карта. За изминаването на маршрута се засича време. Спортното ориентиране се практикува сред природата и се работи с карта и компас.

Целта е да се намери най-краткият път до поставената точка и разстоянието да се измине за най-малко време. На всеки контролен пункт се намира маркер, с помощта на който се слага отметка на контролна карта. Участниците са на възраст от 10 до 70 години. Дисциплините в ориентирането са :
– спринт (къс маршрут) в градски условия или паркове;
– средна дистанция;
– дълга класическа дистанция;
– щафета (от трима души);
– колоориентиране;
– нощно ориентиране.
На всяка тренировка по ориентиране се прави физическа подготовка, техническа тренировка, разпускане и разбор. Във всяко упражнение се набляга на определен елемент от уменията, нужни в ориентирането. Целта е както тренировка, така и игра.
За ориентирането са нужни основни познания по топография и умения за ориентиране в дадена местност. Също така да можете бързо да преценявате положението и то в условия на голямо физическо натоварване. Развиват се качества като наблюдателност, упоритост, съобразителност, умения за работа с карта и компас и за ориентиране в непозната местност. Спортното ориентиране е прекрасен начин за активна почивка и развива не само мускулите, но и ума.
Клубът по ориентиране в Плевен – “Север”, се намира в Туристическия дом в Кайлъка. Ръководителят, който съдейства за изготвянето на тази статия, се казва Пламен Райков. Заниманията се провеждат в Кайлъка,  Скобелевия парк, Градската градина, Среброструй, Радишево и др. Решението е ваше!

Весела Маринишева 9л

Back to top button