Сезони

Есента

Птици няма в небето!
Есен идва в полето!
Няма я птичата песен!
Идва златистата есен!

Вятър листата гони,
огъват се вейки и клони!

Камелия 4в

Всяка есен идва с песен.
Всеки лист е златист.
Мъглата покрива гората.
Полето е сиво като небето.
Хората бързат да приберат храната,
преди да падне сланата.

Валерия 4в

Листата паднаха
и килимчета застлаха.
Натежаха до земята
гроздовете от лозята.
И засмяха се децата,
че училище ги чака,
но ще знаят вече всички,
че ги няма пролетните птички.
И във всички песнички се пее,
че отново есента лудее!

Йоанна 4в

 

 

 

Зимно забавление

Хубавият ми ден започна, като отворих очи. Снежинки като солчица се ронеха навън. Бяха покрили всичко. Бе се образувало бяло, пухкаво килимче.
Сложих си шапката, шала и ръкавичките. Взех си и шейната. Лелее!… Като излязох навън, се учудих. Ледени висулки висяха по стрехите на далечните блокове. Дърветата бяха оскрежени. През нощта явно Баба Зима бе дошла и със снежната си пръчица омагьосала целия свят. Около мен – все весели деца с усмихнати лица. Беше толкова красиво! Цареше тишина, чуваше се само чуруликането на врабците, които си търсеха храна. По алеите се виждаха следите от хора и животни. Свиреше покрай ушите ни студен ветрец.
Беше като нарисувана зимна картина! Ама, че хубав зимен ден!

Виктория Христова 4в

Back to top button