Семейство Върбови (Salicaceae)

Представителите на семейство Върбови (Salicaceae) са Покритосеменни дървета и храсти. Предимно двудомни и бързорастящи растения, върбовите са разпространени в умерения климатичен пояс. Като отделни видове са проникнали и в субтропичните, та дори и в тропичните области. Много малък брой видове са достигнали до ледените пустини на Арктика, а други се срещат в алпийските части на високите планини. Цветовете им са еднополови, представляващи увиснала (род Топола) или изправена (род Върба) реса. Опрашват се от вятъра (род Топола) или от насекоми (род Върба).

Растенията от семейство Върбови (Salicaceae) служат на човека отдавна. Дървесината им се използва за строителен материал, в мебелната и хартиено-целулозната промишленост. Кората им съдържа висок процент танин и затова служи за дъбене на кожи, използва се и за извличане на багрилни вещества. От кората на някои върби се получава влакно за плетене на въжета и чували, което по якост не отстъпва на влакното, получавано от ленените растения.

В нашата флора семейство Върбови (Salicaceae) е представено от два рода — Върба (Salix) и Топола (Populus), а общият брой на видовете им е 25.

От род Тополови (Populus) у нас се срещат 4 вида, но се отглеждат редица други интродуцирани видове и хибриди. Всички са бързорастящи и влаголюбиви дървета, достигащи около 25 м височина. Дървесината им е сравнително мека, като намира широко приложение в строителството. Естествено у нас се срещат бяла топола (Populus alba), трепетлика (Populus tremula), хибрид между бяла топола и трепетлика – сива топола (Populus x canenscens) и черна топола (Populus nigra).

Морфолигични белези на някои видове от род Топола (Populus)

Черна топола (Populus nigra var. pyramidalis)

От род Върбови (Salix) у нас се среща 19 вида. Най-разпространените са бяла върба (Salix alba), тритичинкова върба (Salix triandra), трошлива върба (Salix fragilis), ракита (Salix purpurea) и планинска върба (ива) (Salix caprea).

Морфологични белези на представителите от род Върба (Salix) у нас

Един от най-известните внесени представители на семейството е китайската върба (Salix x integra ‘Hakuro-Nishiki’). Привличайки окото със своите ярки и ефектни листа, китайската върба e компактен широколистен храст или малко дърво. Често използвана в градините, върбата и нейната декоративност се изразява в появяващите се розови листа през пролетта, които постепенно узряват до пъстри нюанси на розово, кремаво-бяло и зелено, преди да избледнеят до зелено с напредването на лятото. Преди да паднат на земята, през есента листата пожълтяват, разкривайки кораловите червени стъбла, на които се наслаждаваме през зимата. Растението е носител на престижната награда за градински заслуги на Кралското градинарско дружество.
Китайска върба (Salix x integra ‘Hakuro Nishiki’)

Back to top button