Семейство Кипарисови (Cupressaceae)

Състоящо се от около 140 вида,разделени в 30 рода, семейство Кипарисови (Cupressaceae) са вечнозелени дървета и храсти.

Повечето родове от семейството имат вдървенели шишарки, но единственият естествено разпространен род в България – хвойната (Juniperus), образува месести образувания, обхващащи семената, които често се бъркат с плодове.


Плодче „галбула“ на хвойна

Род Хвойна или Смрика (Juniperus) са двудомни вечнозелени храсти или дървета с изправени или полегнали стъбла. Разположени поединично или в прешлени по три, листата са игловидни (секция Oxycedrus) или люсповидни (секция Sabina). След узряване женските шишарки стават месести и се сливат помежду си, образувайки „плодче” – галбула. В България се срещат шест вида, от които два са защитени със Закона за биологичното разнообразие – обикновена (синя) смрика (Juniperus communis), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), ниска хвойна (Juniperus pygmea), миризлива хвойна (Juniperus sabina), дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) и сибирска хвойна (Juniperus sibirica). За нуждите на озеленяването в България са култивирани още моливното дърво (Juniperus virginiana), пълзящата хвойна (Juniperus horizontalis), китайската хвойна (Juniperus chinensis) и много други видове и сортове от рода.

Обикновена (синя) смрика (Juniperus communis)

Червена хвойна (Juniperus oxycedrus)

Ниска хвойна (Juniperus pygmea)

Mиризлива хвойна (Juniperus sabina)

Дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)

Сибирска хвойна (Juniperus sibirica)

Други родове и видове от семейството са внесени и се отглеждат като декоративни растения.

Може би най-използваният в озеленяването у нас е родът Туя (Thuja). Характерно е, че всички туи отделят терпени, които освежават въздуха. В България се култивират три вида – източна туя (Thuja orientalis), западна туя (Thuja occidentalis) и гигантска туя (Thuja plicata).


Източна туя
(Thuja orientalis)

Западна туя (Thuja occidentalis)

Гигантска туя (Thuja plicata)

Друг известен род е този на кипарисите (Cupressus). Разпространени главно в субтропичния пояс, от рода у нас се култивират аризонски кипарис (Cupressus arizonica), обикновен кипарис (Cupressus sempervirens) и хибридът лейландски кипарис (Cupressocyparis leylandii), който предимно се използва за изграждане на живи плетове.

Аризонски кипарис (Cupressus arizonica)

Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens)

Лейландски кипарис (Cupressocyparis leylandii)

В България от семейсво Кипарисови (Cupressaceae) се срещат и представители на рода Лъжекипарис (Chamaecyparis). Поради голямата им прилика с кипарисите (Chamae – неистински),основната разлика е, че шишарките на лъжекипарисите узряват още на първата година. В градините и парковете у нас често се срещат най-разнообразни сортове на видовете лавзонов лъжекипарис (Chamaecyparis lawsoniana) и грахов лъжекипарис (Chamaecyparis pisifera).

Лавзонов лъжекипарис (Chamaecyparis lawsoniana)

Грахов лъжекипарис (Chamaecyparis pisifera)

 

Back to top button