Семейство Тисови (Taxaceae)

Тисови (Taxaceae) са семейство съставено от иглолистни дребни дървета и храсти. Включващо 3 рода и 12 вида, повечето са двудомни, по-рядко еднодомни. Женските шишарки са силно редуцирани със само по една люспа и едно семе. При узряването на семето люспата се развива в месест арилус – образувание наподобяващо плод. Той е любима храна за птиците, които разпръскват твърдото семе с изпражненията си.

Плод (арилус) обхващащ семето на обикновен тис (Taxus baccata)

В България естествено е разпространен един род – Тис (Taxus). Те са сравнително бавно растящии и дълговечни, като достигат височина от 1 до 40 м височина. Листата им са подредени спирално по стъблото, но основата им е усукна, така че образуват две плоски редици от двете страни. Семето на тисовете е отровно. Не е отровна месестата част на плодчето (арилус). Популярния обиден жест среден пръст дължи произхода си на тиса, от който в средновековието са изработвани стрелите. В битката при Аженкур през 1415 г. между франузи и англичани, французите били сигурни, че ще победят и заплашвали, че ще отрежат средния пръст на всеки пленен англичанин, защото той е изключително необходим при стрелбата с лък. Вследствие обаче, англичаните побеждават и започват да се присмиват на французите, показвайки само средния си пръст  и крещейки фразата „pluck yew“ (We can still pluck yew) – „ще продължаваме да дърпаме тиса/да стреляме с лък” (традиционния английски лък се е изработвал от тис) Вследствие на времето се е получило фразата „fuck you“.

Възрастно дърво тис (Taxus baccata)

Единственият представител у нас от род Тис (Taxus) е обикновеният тис (Taxus baccata). Името “taxus” произлиза от латинската дума toxic (отровен), а ‘’baccata” – ягодов, поради ярките малиненочервени арилуси, обхващащи семето. Тисът е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие. Достигащ до 20 м височина, тисът може да бъде и голям храст, тъй като може да се срещне и с няколко ствола. Расте по сенчести, влажни места и покрай потоци, а живее до 2000 години. Понасящ добре подрязването, тисът се използва в парковете и градините за живи плетове, стени и оформяне на живи скулптури. Известни са множество декоративни разновидности (култивари) – стелещ се тис (Taxus baccata ‘Repandens’), колоновиден тис (Taxus baccata ‘Fastigiata’), жълтолистен колоновиден тис (Taxus baccata ‘David’).

Стелещ се тис (Taxus baccata ‘Repandens’)

Колоновиден тис (Taxus baccata ‘Fastigiata’)

Жълтолистен колоновиден тис (Taxus baccata ‘David’)

 

Back to top button