Семейство Сапиндоцветни (Sapindaceae)

Семейство Сапиндоцветни включва най-различни цъфтящи растения – от дървета и храсти до тревисти растения и лиани. В умерения климат семейството е представено предимно от родовете Яворови (Aceraceae) и Конскокестенови (Hippocastanoideae). Те са листопадни или вечнозелени дървета и храсти със срещуположно наредени прости или сложни листа. Цветовете им са двуполови, като най-често се опрашват от птици или насекоми, а някои видове дори и от вятъра. Плодовете са или сферични, покрити с бодли кутийки (конски кестен), или двойна крилатка (род Яворови).

У нас един най-разпространените представители на семейство Сапиндоцветни е конският кестен (Aesculus hippocastanum). Името му „конски кестен“ произлиза от това, че не е годен за ядене и се различава спрямо истинските кестени от род Кестен (Castanea), сем. Букови (Fagaceae). Естествено разпространен единствено на Балканския полуостров, конският кестен е защитен растителен вид у нас, като в миналото масово се е засаждал като декоративно дърво из цялата страна.

Цвят и плодове на възрастно дърво конски кестен /Aesculus hippocastanum/

В България от род Яворови се срещат следните видове :
– обикновен явор (Acer pseudoplatanus), шестил (Acer platanoides), планински явор (Acer heldreichii), хиркански клен (Acer hyrcanum), мекиш (Acer tataricum), ясенолистен явор (Acer negundo), сребрист явор (Acer saccharinum) и полски клен (Acer campestre).

Снимка, илюстрираща листа на три дървесни вида от род Явор (Acer)
Снимка, илюстрираща листа на три дървесни вида от род Явор (Acer)
Снимка, илюстрираща листа на два дървесни вида от род Явор (Acer)
Снимка, илюстрираща листа на два дървесни вида от род Явор (Acer)
Снимка на възрастно дърво сребролистен явор (Acer saccharinum)
Снимка на възрастно дърво сребролистен явор (Acer saccharinum)

 

Снимка, илюстрираща листа на растителни видове и сортове от род Явор (Acer)
Снимка, илюстрираща листа на растителни видове и сортове от род Явор (Acer)

Едно от най-използваните дървета в озеленяването е японският /палмаволистен/ клен (Acer palmatum). Естествено разпространен в източна Азия, видът е листопаден и студоустойчив. Декоративен през почти цялата година, той се отглежда по целия свят заради своите атрактивни листа и клони.

Различни нюанси от цветове на листа от палмаволистен клен /Acer palmatum/
Различни нюанси от цветове на листа от палмаволистен клен /Acer palmatum/

Представеният сорт ‘Katsura’ е една малка част от стотиците сортове палмаволистни кленове. Acer palmatum ‘Katsura’ е ниско дърво, достигащо височина до 350 см. Неговата декоративност се изразява в златисто-оранжеви с розови ръбове листа на пролет, които узряват до ярко зелено през лятото, а през есента – в блестящо оранжево и жълто. Растението е носител на престижната награда за градински заслуги на Кралското градинарско изкуство (RHS) за изключителни си качества.

Есенно обагряне на листата на Acer palmatum ‘Katsura’
Есенно обагряне на листата на Acer palmatum ‘Katsura’

 

Back to top button