Семейство Маслинови (Oleaceae)

Маслинови (Oleaceae) е семейство Покритосеменни растения от разред Lamiales. Разпространено по целия свят, семейството включва 24 рода и около 600 вида храсти и дървета. По-рядко лиани, като с най-голяма концентрация са видовете в югозападна Азия и Австралия. Вечнозелени или листопадни, листата на видовете от семейството са срещуположни, цъфтежът се появява през пролетта, а плодът през лятото и есента. Най-важен стопански вид от семейството е маслината – Olea europaea. Тя е неголямо дърво, достигащо възраст до 2000 години. Култивира се основно в средиземноморската област, като плодовете ѝ се използват за храна и производство на зехтин.

Насаждения от маслинови дръвчета (Olea europaea)

Съществуват и други редица растения в семейството с икономическо или естетическо значение – ясените (род Fraxinus) са известни със своя дървен материал от твърда дървесина, а пък други родове са известни със своите градинарски достойнства – например род Syringa (люляк), Jasminum (жасмин), Forsythia (форзиция) и Ligustrum (птиче грозде).

Дърветата от семейството са представени предимно от род Ясен (Fraxinus). Представляващи листопадни дървета, ясените достигат  височина до 40 м и възраст до 250 години. Отличават се с бърз растеж още в млада възраст, дървесината им е тежка, здрава и жилава. Високо се ценят в мебелното производство. Също така се използват и като декоративни дървета в парковете и градините (Fraxinus oxycarpa ‘Raywood’). В България естествено са разпространени 3 вида – мъждрян (Fraxinus ornus), планински ясен (Fraxinus excelsior) и полски ясен (Fraxinus oxycarpa). Два северноамерикански вида се отглеждат като декоративни дървета – американски ясен (Fraxinus americanica) и пенсилвански ясен (Fraxinus pennsylvanica).

Морфологични белези на естествено срещащите се ясени у нас


Есенно обагряне на листата на сорт полски ясен (Fraxinus oxycarpa ‘Raywood’)

 

В България естествено е разпространен един вид жасмин – храстовиден жасмин (Jasminum fruticans). Той е нисък храст, достигащ височина до 1,5 м. Цветовете му са жълти и се появяват от месец април до юни.

Храстовиден жасмин (Jasminum fruticans)

Макар и топлолюбиви, в някои райони на страната, за нуждите на озеленяването се използват и внесените видове – зимен жасмин (Jasminum nudiflorum), розов жасмин (Jasminum beesianum) и обикновен жасмин (Jasminum officinale).


Най-студоустойчивият у нас вид жасмин – зимен жасмин (Jasminum nudiflorum)


Розов жасмин (Jasminum beesianum)

Лечебен жасмин (Jasminum officinale)

У нас естествено се среща само един представител на род Люляк – обикновеният люляк (Syringa vulgaris). Произхождащ от Персия, той е широко разпостранен в цяла Европа и Азия. Цъфти от началото на май, като отделни сортове цъфтят чак до края на юли. В България интродуциран вид от рода е силно студоустойчивият унгарски люляк (Syringa josikaea).


Обикновен люляк (Syringa vulgaris)


Унгарски люляк (Syringa josikaea)

Широко използван в озеленяването е цъфтящият храст форзиция (Forsythia x intermedia). Освен, че е непретенциозна и сухоустойчива, форзицията прекрасно се справя със запрашената градска среда. Интродуцирана от Китай, тя често се засажда покрай пътища, в паркове и промишлени зони. Подходяща е за солитер, групово засаждане, а дори и за жив плет, като е напълно зимоустойчива у нас.


Форзиция (Forsythia x intermedia)

Друг родов представител от семейството е род Птиче грозде (Ligustrum). У нас естествено расте видът – обикновено птиче грозде (Ligustrum vulgare).

Едно от най-разпространените растения в България е вечнозеленото птиче грозде (Ligustrum ovalifolium). С произход от Азия, то е полувечнозелен храст, растящ до 4 м височина. Полувечнозелен е, защото при по-ниски температури листата му опадват, като след това се възстановяват на пролет. Бързорастящ вид е, като е изключително подходящ за оформяне на живи плетове с височина от 40 см до 400 см. При отглеждане, без да се подрязва, по клонките през лятото се появяват безброй ароматни бели цветове. По-късно през есента се раждат и тъмно лилави гроздове (плодове), които са отровни за човека, но ядливи за птиците.

Оформен жив плет от птиче грозде (Ligustrum ovalifolium)

 

Back to top button