Семейство Киселтрънови (Berberidaceae)

Киселтрънови (Berberidaceae) са семейство от 15 рода, които обхващат 570 вида Покритосеменни растения, принадлежащи към разред Ranunculales. Храсти или многогодишни растения, киселтръновите се срещат в повечето умерени региони на света, като много от храстовите форми имат бодли клонките си или листа с бодливи ръбове. Цветовете са двуполови, единични или събрани в грозд. Плодът е ягода или кутийка.

В България естествено са разпространени 3 вида от 3 рода. От тях един вид, пухесто горянче (Epimedium pubigerum), е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Пухесто горянче (Epimedium pubigerum)

Като декоративни растения се отглеждат и видове внесени от други континенти и държави. Един от тях е джелолистната махония (Mahonia aquifolium), която е внесена за нуждите на озеленяването от Северна Америка. Друг интересен вид е домашната нандина (Nandina domestica), която често се използва в по-топлолюбивите части на страната.


Джелолистна махония (Mahonia aquifolium)


Домашна нандина (Nandina domestica)

Най-важният и най-голям род е Киселтрънови (Berberis). С около 500 вида, сред които много декоративни растения, се включва и естествено разпространеният у нас – обикновен кисел трън (Berberis vulgaris).


Обикновен кисел трън (
Berberis vulgaris)

Други известни внесени видове от род Киселтрънови (Berberis) са отавският берберис (Berberis x ottawensis), тунберговият берберис (Berberis thunbergii) и дарвиновият берберис (Berberis darwinii). Съществуват многобройни сортове от тези видове, които са неизменна част от паркоустройствените проект у нас.


Червенолистен отавски берберис
(Berberis x ottawensis ‘Superba’)

Червенолистен тунбергов берберис (Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’)


Формиран червенолистен тунбергов берберис
(Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’)


Клонка от дарвинов берберис (
Berberis darwinii)

Друг интересен вид от същия род е юлиевият берберис (Berberis julianae). Растящ до височина 3 метра, той е гъст вечнозелен храст с бодливи обратнояйцевидни листа, които се обагрят в кърваво червено през есента. Цъфтежът се появява в края на април, като представлява жълт грозд. Плодовете са елипсовидни, тъмно лилави и почти дълги до 6 мм. Подходящ за създаване на живи плетове, юлиевият берберис е част от престижната група декоративни растения, спечелили наградата на Кралското градинарско общество за градински заслуги.


Юлиев берберис формиран като жив плет (
Berberis julianae)


Есенно обагряне на листата на юлиевия берберис (
Berberis julianae)

Back to top button