Семейство Чинарови (Platanaceae)

Семейство Чинарови (Платанови) са Покритосеменни растения. То е монотипно, съставено само от рода Платан (Platanus), като включва 10 вида широколистни дървета.

Достигащи височина до 40 м, чинарите се срещат главно край бреговете на реки и в други влажни местности. Короната им е много широка, сводеста и неправилна. Долните разклонения често провисват надолу, като докосват почвата. Декоративна е кората, която има характерен петнист вид. Листата са последователно разположени, дълги 12-18 cm, почти толкова широки, колкото и дълги. Цветовете са събрани в главести, кълбовидни съцветия. Плодът е тип орехче, с власинки в основата, чрез които се разпространяват от вятъра.

Морфологични белези на видове чинари, срещащи се у нас

Дървесината на чинара има красив рисунък, поради което се използва при производството на мебели и особено за изработване на фурнир. Също така, платанът се използва като декоративно дърво в парковете и улиците в нашата страна и в чужбина. В България естествено расте 1 вид – източен чинар (Platanus orientalis), друг е интродуциран от Северна Америка – западен чинар (Platanus occidentalis), а трети е култивиран от човека и интродуциран у нас, като е хибрид между предните два – явороволистен чинар (Platanus x acerifolia).


Характерен петнист вид на кората на източен чинар (Platanus orientalis)

Явороволистен чинар (Platanus x acerifolia) използван за улично озеленяване

 

 

Back to top button