Семейство Брезови (Betulaceae)

Семейство Брезови е съставено главно от листопадни дървета и храсти. В българската флора то се състои от 5 рода – бреза (Betula), габър (Carpinus), леска (Corylus), елша (Alnus) и воден габър (Ostrya).

Разпространени главно в области с умерен климат, растенията от семейството са еднодомни с последователно разположени прости листа. Цветовете им са еднополови, а самите растения се ветроопрашват.

Морфологични белези на представители от род Елша (Alnus)
Морфологични белези на представители от род Елша (Alnus)

Една част от брезовите имат мека дървесина (обикновена бреза), други пък притежават твърда и жилава (обикновен габър),  която предимно се използва в мебелната промишленост. Видовете от род леска (Corylus) са известни с това, че се отглеждат за производство на лешници.

Някои видове, главно от родовете бреза (Betula), леска (Corylus) и габър (Carpinus), се използват като декоративни растения.

Един от най-използваните в озеленяването видове е обикновената (бяла) бреза (Betula pendula). Името ѝ произлиза от това, че има бяла кора на стъблото, която периодично пада на люспи. Характерният ѝ цвят се дължи на веществото бетулин, което е единственото бяло багрило съществуващо в природата. Също така бялата бреза е доказано, че има фитонцидна активност, т.е. отделя летливи вещества (фитонциди), които спират развитието и размножаването на микроорганизмите.

Горски масив от дървета обикновена (бяла) бреза (Betula pendula)
Горски масив от дървета обикновена (бяла) бреза (Betula pendula)

Едно от най-старите растения използвани за жив плет е обикновеният габър (Carpinus betulus). Приличащ на бук, той бързо достига над 250 см височина и много добре понася оформяне в най-различни форми като колони, паралелепипеди и арки.

Обикновен габър (Carpinus betulus) оформен като жива стена
Обикновен габър (Carpinus betulus) оформен като жива стена
Къдрав лешник (Corylus avellana ‘Contorta’) в саксия през зимата
Къдрав лешник (Corylus avellana ‘Contorta’) в саксия през зимата

Друг високодекоративен вид е обикновената леска (Corylus avellana). Именно такъв е къдравият лешник (Corylus avellana ‘Contorta’). Открит в средата на XIX век, той представлява широколистен, закръглен сорт храст, достигащ височина до 300 см. Названието му произлиза от усуканите и спираловидни клони и листа. Именно това го прави декоративен през цялата година – дори и след листопад.

Back to top button