Родина

О, Българийо красива,
толкоз свидна, толкоз мила.
Тъй красиви са полята ти
с розите и със стадата ти.

Ти, Родино мила,
всичко тук си сътворила –
и земите плодородни,
и нивята превъзходни.

О, Родино мила,
и звездите си родила.
Те треперят на небето
и говорят си с полето.

Ти родила си цветята,
ти родила си полята.
Ти родила си горите,
езерата и реките.

Свеждам мирно аз глава –
гледам твойта красота –
планининте ти високи
и реките ти широки.

Твоето море прекрасно е –
ширно като туй поле.
Много тайни то е скрило
в дълбините си тъй мило.

Тъй е в теб, Родино мила,
толкоз много си красива!
Всички тебе тачим и почитаме,
защото много те обичаме!

Кристина Пеева 5б

 

Back to top button