На пост в голямото междучасие

Директорът на училището обяви, че скоро ще се въведе нов метод за опазване на реда по училищните коридори. Ученици редом с учители ще дежурят заедно в голямото междучасие. От всеки осми клас ще има по двама отговорници за деня.
Първата реакция на учениците от 8 клас беше недоволство от това, че им се отнема голямото междучасие. Най-често задаваните въпроси бяха: „А кога ще закусваме? Кога ще си починем и ще се видим със съучениците си? Имаме ли право да се храним по време на дежурството? Как един осмокласник ще въвежда ред в коридора на 12 клас? Възможно ли е 12 клас да се подчиняват на осмокласниците?”
Но истината всъщност е, че „в дългогодишната история на училището не е останал гладен ученик в голямото междучасие“. Няма да има дежурни ученици на първия етаж, където са по-големите. Проблемът се намира на третия етаж, където цари хаос. По коридора тичат и вдигат шум отвсякъде. Разминаването учители – ученици е затруднено поради „трафика по коридора“.
Това ли е междучасието, което искаме?!
Директорът очаква от учениците да се включат в дежурството по собствено желание. Целта на дежурството е да направим коридорите в училище една спокойна и приятна обстановка за отмора в междучасието. Учениците да закусват извън класните си стаи и да не правят боклук.
Нека бъдем отговорни и си помогнем сами! Вие какво мислите?

Михаела Коларска 8л

Back to top button