Моята страна

Там, дето Дунав лудо тича
из Дунавската равнина
и в Черното море се втича
от стари, древни времена.

Там, дето Добруджа люлее
Узрели класове и вее
свободни, горди знамена –
о, там е моята страна.
България се казва тя,
България, страна от много времена,
стран а на древни боеве
и знатни райски градове!
Страна със смели умни царе
и войски от много юнаци и коне.
Аз обичам моята страна,
защото тя е тъй красива –
с обширните зелени равнини
и бистри хубави реки,
с морето и със езерата сини,
и с кичестите планини, долини.
В сърцето ми, родино, ще останеш
до сетните ми дни!

Александър Цонев 6а

 

Back to top button