Късчета история

106 години училище „Иван Вазов”

Продължаваме да пишем своята история на училището, която започнахме в 8 брой. Прочетете – заради миналото, заради сегашността и бъдещето, от които, искате или не, сте вече част, заради себе си!

Докъде бяхме стигнали…? Ааа, сетих се. До учебната 1949-1950 година. Поровихме се малко повече и научихме, че тогава директор на нашето училище е била Симеонка Мошева. Тя била тази, която мотивирала децата да учат и успехът се повишил значително – Много добър (4,74) за годината. С постъпването й се поставило и началото на изнасяне на тържествени беседи почти всеки учебен срок. Тя свиквала по три родителски срещи всяка година, на които също били изнасяни доклади. Помните, че първата родителска среща, казахме ви, е организирана през 1935 година. Нашето училище помагало многократно и в редица благотворителни кампании. Например няколко години поред учениците дарявали на корейските деца дрехи, а учителите пък по една брутна заплата. 
Но и болестите продължавали да вилнеят. През учебната 1950-1951-ва например свидетелствата за успешно завършване на учебната година се наложило да бъдат раздадени на родителите заради вилнеещата тогава болест детски паралич.
Ала нека видим забавните моменти от онези години. Много интересно беше, когато прочетохме, че директорката черпела всяка година учениците с шоколадови бонбони. Учениците пък от радост винаги, когато чуели за почерпката, извиквали в един глас „Урааа”. И това е записано в летописната книга като важно събитие!? Със сигурност тази директорка я помнят! Имало е и много поводи за гордост. Училищният хор многократно е печелил първо място на национални конкурси. Имало е няколко учители, наградени със значка „Отличник на Министерството”.
От 1953 година успехът значително се повишава и почти няма повтарящи ученици, твърди единственият официален документ от това време. Провеждат се и много лагери и конкурси. На страницата на 1956-1957 година е отбелязан и първият ремонт на училището ни. Той се оказал некачествен и след първия дъжд прокапал. Оттога почти всяка година имало ремонти, които обаче свършвали със същия край. Почти десет години по-късно, през 1967, бил построен втори етаж, на който се намирала детска градина. През същата година била пригодена и истинска учителска стая с магнетофон и грамофон.

Следва продължение…

Поровили се:
Моника Маринова 9л
Памела Дилова 9л

Back to top button