Късчета история

Със съдействието на Военноисторически музеи ние продължаваме да градим образа на своя роден град музей Плевен, а по този начин – и на Родината си. Предлагаме ви разказ за един интересен експонат, който може да видите в къщата музей „Цар Освободител Александър Втори”. Поканваме всички, изкушени от историята, да се присъединят към екипа ни!

Централно място в колекциите на Военноисторическите музеи заема униформата на Лейбгвардейски Хусарски полк, принадлежала на Александър ІІ.
Още с раждането си през 1818 г. Александър Николаевич Романов е назначен за шеф на хусарски полк, който след възкачването му  на руския престол през 1855 г. е наречен Лейбгвардейски Хусарски на Негово Величество полк.
В такава униформа Александър ІІ е облечен в деня на влизането си в Плевен на следващия ден след капитулацията на турската армия под командването на Осман паша. Къщата, в която става срещата на победителите с пленения турски военачалник, е откупена от държавата от нейния собственик и е превърната в музей през 1904-1907 г. от комитета „Цар Освободител Александър ІІ”.  За комплектоване  на експозицията с оригинални материали, свързани с личността на императора, българската страна се обръща към правителството и военното министерство на Русия с молба за съдействие. През януари 1907 г., чрез представителя на Руското императорско дипломатическо агентство в България Николай Николаевич Дяченко, на българската страна по повелението на Николай ІІ са предоставени няколко лични вещи на Александър ІІ, между които – венгерка (мундир), чакчири (панталони), фуражка на Лейбгвардейски Хусарски полк и кепе със знак за отличие за шапки „За Телишъ 12 октября 1877 г.”
Всекидневната униформа от тъмносиньо сукно, с гарнитура от астраган, от самото откриване  на Военноисторическите музеи през септември 1907 г. се експонира в къщата музей  „Цар Освободител Александър ІІ” в Плевен. За същата експозиция комитетът поръчва на българския художник Господин Желязков голям портрет на императора в цял ръст, където той е изобразен в парадната униформа на същия полк.
Червена зимна фуражка с ватирани наушници допълва хусарската униформа на царя. През годините по грешка тя е сложена на обикновена хусарска униформа от колекцията на ВИМ. През 2011 г. при изготвяне на каталог с униформи е направено проучване на всички налични образци и  грешката е поправена. Царската шапка след дълги години се връща на мястото си.
С  личните вещи на Александър ІІ  през 1907 г. е получено и гвардейско кепе.

 

Милица Николова 8л
Военноисторически музеи – Плевен

Back to top button