Икономическата печалба

Икономическата печалба тук и сега – екологическа катастрофа в бъдещето

Икономическа печалба тук и сега – това е начинът, по който хората и големите корпорации мислят. Един велик човек е казал на времето, че парите движат света. По този начин много хора, колкото повече печелят от един ресурс, толкова повече го използват все по-прекомерно, без да се интересуват от последствията върху климата.
Почти цялата икономика на планетата е базирана върху печалбата от петрол. Откакто е изобретен двигателят с вътрешно горене, с всеки изминал ден потреблението на петролните продукти расте. Поради това много райони на замята обезлюдяват, а други се развиват и стават като мегаполиси. Същински райски кътчета насред пустинята.
От растящото потребление на горива страда Земята. Климатът се затопля, все повече се топят ледовете около полюсите и Гренландия. С отделянето на все повече емисии озонът се разрушава. Но хората, отговорни за това, спят спокойно всяка нощ.
Но не само нефтът и неговото прекомерно използване вредят на околната среда, а като цяло използването на всички възобновяеми и невъзобновяеми ресурси. Прекаленият риболов с цел икономическото израстване на даден район води до загубата на някои морски видове. Лошото е, че всички забелязват, когато е твърде късно.
Аз смятам, че с темпото, с което използваме ресурсите на планетата, бъдещето на Земята е застрашено. Според учените след около 2–3 десетилетия петролът на Земята ще свърши и ще настъпят големи икономически кризи. Заради собственото си благо много хора пренебрегват рисковете, на които излагат бъдещите поколения. Не разбират, че после собствените им деца ще трябва да търпят последиците от техните действия.
Много малко хора в света пестят ресурсите. Смятат, че щом имат нещо на разположение и могат да си го позволят, ще го разхищават, за да си направят живота по–лесен и по–удобен. Никой не мисли за бъдещето и за следващите полокения. Алчността на някои хора струва прекалено много на цялата планета и на всички нас. Рано или късно, тя ще стане необитаема заради тези наши действия. Застрашават ни климатични катаклизми и небивали промени, ако всички заедно не спрем произвола и безхаберието!

Васил Димитров 10м

Back to top button