Език мой, враг мой

В брой 4 на вестника в рубриката „Забавно” публикувахме снимката, направена от Стоян Игнатов от 8з клас. Всички сме си купували соленото питие, но на колко от нас ни е направило впечатление, че на кофичките пише ту „айрян”, ту „айран”.

Няма да ни е лесно да решим коя е правилната форма, дори ако проверим в правописния речник. Зависи с кой речник разполагаме. Ако отворим „Правоговорен и правописен речник на българския език” на професорите Пашов и Първев, изд. 2009 година на СУ ”Климент Охридски”, ще прочетем „айран”. Този речник се появи с подкрепата на Министерството на образованието и науката и идеята бе той да стигне до всички български училища и държавни служби, за да ги консултира.
Според „Нов правописен речник на българския език” на БАН от 2002 год. обаче, правилната форма е „айрян”. С кой речник да се консултираме, решихме да попитаме проф. Владко Мурдаров от Института по български език, известен наш езиковед, автор на много научни публикации, съавтор на учебници и учебни помагала по български език. Познавате го и от много телевизионни предавания по езиковедски въпроси. Позволихме си да го поканим да консултира нашия вестник, когато питате за спорни неща, за които ние нямаме нужната компетенция. Но пък ви осигурихме точния човек за това, нали? Той бе достатъчно любезен и ни отговори. Ето какво мисли той по въпроса за онова разхлаждащо млечно питие, което всички обичаме, но се налага понякога и да го пишем.

В@з Буки Веди

Зная, че има голямо колебание при писането на думата АЙРЯН. Много често я пишат и АЙРАН и дори по пластмасовите кофички на различните фирми ще видите думата изписана по различен начин. В академичния Правописен речник, който е единствено нормативен, е посочено, че думата се пише АЙРЯН.
Така че трябва да се съобразяваме с тази препоръка.
С поздрав,
Владко Мурдаров

Back to top button