България

В ъгълче едно избрано
на картата едва видяно
Аспарух със конната войска
създаде нашата страна.

Солунските братя Кирил и Методий 
я дариха с буквите красиви.
А гордите царе я пазеха
от набезите на орлите диви.

Преминала през робство и войни,
България е пак красива,
осеяна е със зелени равнини,
реки игриви и морето синьо.

Християн Тенев 3б

 

Back to top button