Заедно в училище учим, играем, творим

От началото на 2013 година в СОУ„Иван Вазов” се работи по проект ”Подкрепа на целодневното обучение на учениците в начален етап”. В изпълнение на проекта е изградена и обзаведена стая за занимания по интереси в начален етап.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, както и с допълнителното участие на СОУ „Иван Вазов”.

 

С въвеждане на програмата за целодневно обучение се се повишава качеството на образователно-възпитателния процес в училище и се инвестира от най-ранна детска възраст в създаване на навици за самостоятелно учене, включване на ученика в среда, различна от учебната чрез игрови, спортни, развиващи и възпитателни дейности. Включването на децата в заниманията по интереси способства за създаване на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към процеса на учене, развива вниманието и паметта, допринася за изграждане на вътрешни екипни връзки между учениците и формиране на групи по интереси. Детето се стреми към самостоятелност в изявите си, защото играта е най- добрият и естествен посредник в обучението на малките ученници.
Заниманията по интереси се провеждат след редовните часове по предварително изготвен график, който включва ежедневно посещение в игротеката на учениците от двете смени. Кабинетът е обзаведен с ергономични мебели, съобразени с възрастта на децата. За нуждите на заниманията са предоставени различни видове занимателни и образователни игри, чрез които може да се осъществи допълващо обучение по основните учебни предмети. Специалната стая е снабдена с множество енциклопедии, речници, луксозни издания на художествена литература, която се изучава или служи да се доразвиват знанията на децата за света. Кабинетът е оборудван с разнообразни материали за приложна и изобразителна работа.
Преподавателите, които работят с учениците в полуинтернатните групи са: М. Драганова, Н. Игнатова, К. Драганчева, С. Бетовска и Л. Коцева. Те провеждат част от заниманията по интереси в специално обзаведената класна стая, защото в тях са включени повече игра и забавление за децата, както и възможности за отдих и почивка. В този блок децата имат възможност за избор и реално се осъществява задоволяването на индивидуалния интерес на всяко дете. Кабинетът е снабден със спортни уреди – топки, обръчи, мини-боулинг и др. При добро време предвидените спортни занимания се провеждат навън.
Обзавеждането на стая за занимания по интереси в условията на целодневнa организация на учебния процес създава възможност за по-широко общуване между учениците, за придобиване на подходящи за възрастта социални умения, необходими за ускоряване развитието на децата. Осъществяването на дейности по интереси в подходяща образователна среда, както и създаването на нови взаимоотношения между участниците в образователния процес са предпоставка за повишаване успеваемостта на учениците и тяхната дисциплина. По-голямата ангажираност на учениците и техните родители ще създаде условия за развитие на личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда.
Децата от начален етап усвояват с лекота трудните уроци, използвайки любознателните игри и интересните книги, закупени по проект “Заедно в училище- учим, играем, творим”.

 

Back to top button