С внимание и грижа към учебниците

Дойде краят на учебната 2012/2013 година за учениците от начален етап на СОУ „Иван Вазов”. По идея на началните учители през месец май, от няколко години, всички ученици предават учебниците, които са им дали толкова много знания и самочувствие на знаещи и можещи. Библиотекарката госпожа Лили Кънева с чувство на професионална отговорност преглежда всеки учебник и често, но напълно справедливо, критикува някои от малките възпитаници на нашето училище, че не са били достатъчно внимателни към запазването на учебниците, по които трябва да учат три випуска ученици. 

Тази година на 31 май в стаята на 3б се запознаха децата от два класа – 3б и 4б. Госпожа Светлана Стоянова и госпожа Цветомира Стойчева, класни ръководители на тези класове, решиха третокласниците да получат лично своите учебници от четвъртокласниците. Всяко дете от трети клас видя кой ги е ползвал и в какъв вид ги предава. Тази идея според учителките, ако се наложи в практиката на училището ни, ще има изключително възпитаващ ефект. Според тях учениците ще станат по-отговорни и по-внимателни. Госпожа Стоянова обясни достъпно за всички, че учебниците, по които учим, не са безплатни, защото за тях работят родителите на всяко дете, които плащат данъци, и трябва да уважаваме техния труд. Третокласниците с интерес разлистиха учебниците си за следващата година и се надяваме добре да се грижат за тях.

Весела ваканция, скъпи деца!

Очакваме ви да се върнете в училище здрави, отпочинали и по-отговорни, за да се гордеем с вас !

uchebnici 3klas2

uchebnici 3klas3

Back to top button