Отличници в дистанционните кръгове на IT Знайко

Директорът на СОУ „Иван Вазов“ Димитър Митев покани в своя кабинет ученици от 4д клас, които са участвали в първи и втори кръг на IT Знайко, за да им връчи грамоти. Четвъртокласниците се нареждат сред тай-добре представилите се деца в страната, участвали в дистанционните кръгове. Организатор на състезанието IT Знайко е Сдружение „Образование и технологии“, гр. Бургас. Сдружението е основано през 2008 г. в Бургас и включва преподаватели и учители. Подкрепено е от „Майкрософт” – България, в рамките на програмата „Партньори в познанието“. Състезанието IT Знайко се провежда в четири кръга. Първите два са дистанционни, а вторите два –присъствени.

Основна цел на състезанието е да предостави възможност на учениците от 1 до 4 клас да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи.

Още в началото на учебната година се обявяват темите и изискванията към първи и втори кръг, в които участниците изпращат своите проекти. Участието в първите два кръга е свободно за всички ученици.

За четвърти клас бе обявена темата „Пътешествие из Европа“, в която учениците от 4д клас представиха интересни и разнообразни решения.

За да участваш в състезанието, трябва да разработиш свой проект, който е под формата на компютърна рисунка, съчинение, презентация или мултимедиен продукт. Всеки сам разработи темата и избра начина на представяне. Цялостната концепция беше обсъдена с учителя, но се запази личната идея на всеки ученик. Това беше оценено и Мирела Симеонова, Росен Димитров, Захари Маринов и Синтия Чалъкова попаднаха сред първите двайсет най-добри в страната. Това ги мотивира и те се включиха във втори кръг по темата „Зимни празници в Европа“, като представиха много оригинални и разнообразни решения. Отново впечатлиха с технически умения и дълбочина на представяне на идеята. Мирела се класира в „А” група и получи грамота и награда. Захари, Синтия и Симона бяха отличени сред двайсетте най-добри в страната.

Директорът на СОУ „Иван Вазов“ поздрави участниците в IT Знайко и връчи грамотите.

IT Znaiko2

IT Znaiko3

Back to top button