Знам и мога

Половината от четвъртокласниците, участвали в националната олимпиада, са класирани за областен кръг

Знанията на най-големите в начален курс бяха проверени в националната олимпиада „Знам и мога”. 45 ученици от „Вазов” решаваха на 25 януари 12 задачи, които изискваха теоретични знания по всички предмети, изучавани в началния етап на образование, и умения за практическото им приложение. 23-ма от участниците получиха над 75% от максималния брой точки, което ги изпраща на областен кръг на 25 февруари. С най-висок резултат е Ирен Костова от 4г с класен ръководител Виолина Борисова. На всички казваме „Браво!” и им пожелаваме участие и подобаващо класиране на национално ниво!
В@з Буки Веди

Back to top button