Хелоуин или Ден на будителите?

Ученици предлагат свой отговор на въпроса. Доколко сполучлив – преценете сами!

Учениците от 5, 6 и 7 клас отпразнувахме весело Хелоуин. В екипи подготвихме проекти, свързани с празника със съдействието на г-жа Десислава Григорова. Бяхме оценявани както по знанията си, така и по своите костюми на вампири и вещици, които гонят лошото и предвещават добро през идната година. Ние отбелязахме заедно двата празника – Деня на будителите и Хелоуин, като подготвихме табла за велики българи, но… на английски.

Ивана и Виолета 6б 

Back to top button