С нестихващ ентусиазъм продължаваме да работим през втората година по проекта

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „КОМЕНСКИ”
„Повече дървета? Да, моля!”
„Моre trees? Yes, please!”
2012-2014 год.

Полша, Португалия, Естония, Чехия, Румъния, Хърватска, Турция, Испания, България

 

 

 

Не забравяйте нашите правила за намаляване на хартиените отпадъци, предупреждават най-малките

Четирима ученици от 3д клас работиха по тази инициатива с голяма грижа за една по-чиста среда и сами предложиха свои правила – как да намалим образуването на отпадъци. Предложенията бяха обобщени, преведени на работния език на проекта – английски, и изпратени в Полша. Това ще трябва да свършат и другите страни участници в проекта. Нашите ученици по правило се справят отлично с поставените задачи и нееднократно за изминалата година доказваха пред партньорите си това. Как са се справили с тази задача, преценете сами. И си помислете – вие доколко изпълнявате тези препоръки! Защото всичко е в нашите ръце!

Изберете велосипеда – за един по-чист и зелен свят

На 29 септември при отлична организация се проведе колоездачно рали. Ученици от 2, 3 и 4 клас се състезаваха на специално създаденото за това трасе в парк Кайлъка. След старта всички участници, които бяха окуражавани от своите родители и преподаватели, преминаваха през контролни пунктове, където се проверяваха техните „зелени” знания, за което получаваха или не съответните точки. Комисия от присъстващите преподаватели в начален курс и родител класира участниците и раздаде награди. На първо място бяха отличени Николай Атанасов от 3а и Вилиана Гургурова от 3г клас, на второ – Александър Бояджиев от 4г, Любов Любомирова и Хана Върбанова от 3е, а на трето – Божидар Стефанов Вътков от 4а и Стефани Анкова от 3д. Първенците получиха Купи и материални награди, а всички участници – шоколади. Но най-важното бе, че прекараха един незабравим ден сред природата и се заредиха за предстоящите учебни дни. Работен екип подготви презентация от събитието, отново на български и английски, която ще предаде настроението и зелените багри на този есенен ден и на останалите малчугани от страните участници в проекта.

 

Любопитно за дърветата

Ученици от 4 клас работят по по темата „Защитени дървета в България и Плевен” под ръководството на преподавателите Цветомира Стойчева, Валя Личева и Людмила Ванкова. Малки еколози пък от 2е и 4в с класни ръководители Надя Тодорова и Таня Събкова се занимават с математически измервания на дървета и със задачи, свързани с дървета. До какви изводи ще стигнат и какво ново ще открият, ще ви информираме своевременно.

 

Представихме България, Плевен и училището ни в Хърватия

 

От 21 до 25 октомври в Хърватия наш екип от шестима преподаватели – Цецка Василева, Наталия Николова, Светлана Стоянова, Силвия Василева, Красимира Найденова и Надя Тодорова разказаха за България и нашия училищен живот чрез специално подготвена на английски презентация. Показаха български национални носии, изиграха майсторски един български фолклорен танц и събраха впеталения, които ще споделят в следващия ни брой.

В@з Буки Веди

pravila-avtori
Авторите на правилата за намаляване на хартиените отпадъци
pravila3
Правила за намаляване на хартиените отпадъци
project2
В предстартова треска
project3
Дали ще се справя със задачата?
project4
В очакване на решението на журито
project5
Част от участниците и наградените

Back to top button