Психолог Дарина Илиева

Дарина Илиева – Психолог училищен
Обраование: Висше – магистър, специалност Психология – социален психолог.
2001 – ВТУ Велико Търново – Бакалавър психология.
2006 – Магистър социална псилогия

Back to top button