Помощник-директор Димитър Димитров

Помощник-директор, учебната дейност – Димитър Димитров.
Учител по Биология и химия, Информатика – информационни системи
Образование: Висше – магистър
1989 г. – Шуменски Университет “К.Преславски” – Биология и химия
2007 г. – Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий” – Информатика, информационни системи

Back to top button