Ние в света, който се променя

За наркотичните вещества и зависимости като една от заплахите в съвременния свят неведнъж сме говорили в училище по различни учебни предмети. Затова не очаквахме кой знае колко от срещата по същата тема, която предстоеше на 1 март във връзка с учебното съдържание по психология. Още повече, че беше в много ранен час. Очаквахме господин Валентин Минков, председател на Асоциацията за борба с наркоманията в Плевен. Той обаче знаеше точния начин, по който да ни заинтригува, без да ни отегчи. Личеше си, че не за първи се среща с такива като нас. Много бяха учениците, които задаваха въпроси и взимаха участие. Лекторът проведе интересен експеримент с трима доброволци, с който ни показа как точно действат наркотиците на мозъка ни. Пък и ни развесели. Срещата бе много интересна за нас. Ще се радваме, ако такива се провеждат по-често, за да разискваме и други наболели проблеми в обществото.
Полина Кръстева 9и
Румяна Мокова 9и

Back to top button