Мамо и татко, не пушете!

На 30 март в часа на класа второкласниците отново бяха заедно в зала „Европа”, за да разговарят по темата „Живот без тютюнев дим”. Като лектор беше поканена д-р Тишева – родител на наш ученик. По достъпен начин тя изясни на учениците какви вреди носи тютюнопушенето за активния и пасивния пушач.

Презентацията, която съпътстваше беседата, по категоричен начин даде информация за проблемите, които имат всички, които пушат или живеят в среда на пушачи. Учениците зададоха много въпроси, на които д-р Тишева отговори и ги провокира към размисъл и желание да продължат диалога по темата със своите родители. Оказа се, че в много от семействата се пуши и второкласниците обещаха, че ще проведат разговори вкъщи с призив: „Мамо, татко, ако ме обичате и мислите за мене, спрете цигарите!”.
По темата второкласниците бяха подготвили разкази, стихотворения, а с най-интересните рисунки организираха изложба.
В@з Буки Веди

Back to top button