Кой е за нас Левски?

Родолюбец, храбър, добър и велик човек, народен будител, достоен българин, герой – така отговаряха на този въпрос учениците от 2 а, б, в, г, д клас по време на специален урок, посветен на Апостола. Продължителна бе подготовката – подбор на документи, разучаване на патриотични песни в часовете по музика, рецитиране на стихотворения, издирване на негови мисли, превърнали се в афоризми. Проведе се и конкурс между представители от петте паралелки за литературно четене на „Синеокият рибар” от Георги Мишев. Учителите на второкласниците Валя Личева, Цветомира Стойчева, Татяна Събкова, Иванка Костова, Людмила Ванкова им пожелаха да бъдат честни и смели, все така трудолюбиви и да живеят достойно като Апостола на свободата.
В@з Буки Веди

Back to top button