Един час със съдия Полина Богданова-Кучева

 

Учениците от гимназиален курс вече са достатъчно големи, за да започнат да се замислят за своето бъдеще. Изключително важно за тях е да открият подходящо поприще и съответно да решат дали и как ще продължат образованието си след като завършат училище. За да изберат с какво да се занимават обаче те имат нужда да са наясно с особеностите на различните професии.
Във връзка с това учениците от 10 л клас имаха възможност да прекарат един много полезен час на класа. Тяхна гостенка беше съдия Полина Богданова.Тя беше достатъчно любезна да приеме поканата на г-жа Галина Цекова- класната ръководителка на 10 л клас, и успя да отдели от времето си, за да се срещне с учениците на 8 април в часа на класа. Вероятно знаете, че „л“ паралелка е с хуманитарен профил и е напълно естествено в нея да има ученици, които са се насочили към областта на правото, което, както отбеляза още в началото на срещата г-жа Богданова, е също хуманитарна наука. Поради тази причина десетокласниците бяха развълнувани от предстоящия час и нямаха търпение да зададат своите въпроси.

 

Г-жа Богданова, която понастоящем е административен ръководител-председател на Административен съд-Плевен, започна срещата като се представи и разказа накратко своята биография. Гостенката е завършила юридическото си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2000г. От тогава насам тя е натрупала завиден опит по време на забележителната си практика в различните области на правото. Г-жа Богданова обясни на любопитните ученици, че юридическото образование продължава пет години. Интересно беше, че в правото няма бакалавърска степен, а се придобива направо магистърска. Съдия Богданова наблегна на това, че за професията й се изисква любов към четенето. Десетокласниците останаха може би леко шокирани, когато разбраха колко голям е обемът на материята, която трябва да бъде възприета по време на обучението. Това обаче обогатява културата и подобрява и развива начина на изказване. Учениците научиха, че юристи са били литературни величия като немския класик Гьоте, от нашата литература Иван Вазов , Алеко Константинов и др.
Десетокласниците обаче бяха по-заинтригувани да обсъждат различни възможни казуси. Поради тяхната абстрактност беше трудно да се намери решението им. Гостенката няколко пъти отбеляза, че всеки случай е специфичен, но въпреки това направи всичко възможно да даде компетентно обяснение на въпросите на учениците.
В края на срещата съдия Богданова отправи покана към десетокласниците да посетят Административен съд – Плевен на 12.05.2014г. Тя обясни на учениците, че ще имат възможност да се запознаят отблизо с някои аспекти от дейността на съдиите, съдебните служители и служби.
След края на срещата аз имах възможност да поговоря с гостенката и да й задам няколко допълнителни въпроса. От разговора си с нея разбрах, че тя за пръв път взема участие в подобен час. Г-жа Богданова сподели, че не се е подготвяла предварително за срещата си с 10 л клас. Тя призна още, че не е знаела от какво точно ще се интересуват учениците, затова беше решила общуването да е диалогично. По нейни думи срещата с учениците й се е сторила странна. Тя обясни, че на първо място това усещане е породено от факта, че от 20 години не е влизала в класна стая. Гостенката допълни, че е очаквала разговора да бъде малко по-различен. Тя обясни, че е искала да разбие няколко мита, свързани със съдебната система. По време на срещата, темата за продажността в държавата ни беше засегната и г-жа Богданова имаше възможност да обясни, че истината не е такава, каквато я представят медиите, за да манипулират съзнанието ни. Тя наблегна на това, че незаконните дейности, които са факт и безспорно подлежат на наказание, не са рутина в съдебната система, а по-скоро изключения.
В разговора ми с нея, Г-жа Богданова също така имаше възможност да добави нещо, което беше пропуснала да спомене по време на часа. Тя ни дава един съвет, който е получила от своя бивша учителка- трябва да си изберем такава професия, че всяка сутрин да благодарим на Господ, че ни очаква още един работен ден.
Когато дойде време десетокласниците да се сбогуват със своята гостенка, те изразиха искрено желание да се срещнат отново с нея, затова аз бях длъжна да попитам г-жа Богданова дали това ще се случи. Тя сподели, че според нея срещата не е била много ползотворна от гледна точка на разбиране функциите на различните юридически професии, тъй като учениците бяха изместили фокуса на разговора. Г-жа Богданова обаче изрази готовност отново да присъства на подобен час стига учениците, а и тяхната класна ръководителка, да сметнат, че е необходимо и им помага по някакъв начин.

 

Силвия Тачева -10и клас

 

Back to top button