Час по родолюбие

На 25 октомври 5а,б,в клас проведоха един интересен и нестандартен час на класа. Учениците се събраха по случай 1 ноември и гости на празника бяха четири бивши учителки по български език и литература в нашето училище – Геновева Димитрова, Конка Кучева, Митка Цветанова и Стела Крумова. Петокласниците с ентусиазъм участваха в подготвената програма. Тя включваше запознаване с историята на празника и с биографиите и заслугите на най-видните български будители.

След това учениците рецитираха стихотворения, възхваляващи делото на днешните учители. Изпяха и няколко песни, които трогнаха всички присъстващи, но най-вече учителите гости. Активно участваха всички деца, а и учителите. Гостите задаваха въпроси на децата, върнаха се към спомените си и разказаха за училището в миналото, те също отговориха на някои въпроси и споделиха какво е за тях учителската професия. “Уважавайте учителите си и се вслушвайте в техните съвети!” – такова пожелание отправиха те към нас. Организатори на този час по родолюбие са преподавателите Валентина Тишкина и Галина Генкова.

Весела Маринишева 9л

Back to top button