„Знам и мога” – общински кръг

Националното интердисциплинарно състезание „Знам и мога“ за четвърти клас се провежда по график, определен от Министерството на образованието, младежта и науката, и предоставя възможност за творческа индивидуална изява на учениците.
Основна цел на състезанието „Знам и мога” е да стимулира уменията на учениците да прилагат усвоеното в нова ситуация и среда, да решават проблеми, да предлагат и аргументират идеи, разкриващи развитието на социалните умения и творческия потенциал на четвъртокласниците.

 

Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 12 задачи от разнообразни области на познанието, включително екологично образование, здравно образование, защита в критични ситуации, безопасност на движението и др. Задачите са обединени тематично и са съобразени с учебния материал, изучен до момента на провеждането на съответния кръг на състезанието. Те създават възможност за решаване на проблем, за избор на решение и аргументиране на собствения избор, за проява на творчество и оригиналност. Времетраенето на състезанието е 80 минути.
На 25 януари 2013 г. се проведе общинският кръг на състезанието „Знам и мога”. От нашето училище участие взеха 56 ученици. Темата тази година беше „Книгата говори”. Отличиха се 29 ученици, които постигнаха отличен резултат – над 22.5 точки от 30 максимални. За областния кръг се класираха 2 ученици, които имат по 29 точки. Това са Захари Маринов от 4д и Никол Михова от 4в клас. Пожелаваме им успех в следващите кръгове на състезанието!

 

Back to top button