Животът на планетата Земя

На 17 ноември в 4г клас бе проведен първият урок от проекта ”Животът на планетата Земя”, по време на който учители бяха Цветозара Копчева, Петър Дъков, Кристина Кирилова и Валентина Кръстева.

Идеята се ражда спонтанно във връзка с темите от учебното съдържание, свързани с човека и природата, и е подкрепена от класната ръководителка Сашка Данговска и от родителите. Проектът включва още три урока, свързани с глобалното затопляне, екологичното равновесие, опазването на планетата. Истинска надпревара кипи между групите в стремежа им да се представят възможно най-добре, като те сами разпределят задълженията си в екипа. Учениците подготвят презентации, табла, художествен материал, макети по темите, които са си избрали, издирват интересни факти от енциклопедии. Тяхната класна ръководителка поощрява усилията им и смята, че всичко това възпитава в екипна работа, самодисциплина, инициативност и любознателност.

 

Back to top button