„Зелено училище” за учители

„Благодарение на емоциите ние обичаме, постигаме успех, реагираме и действаме – този неизчерпаем източник на енергия е вътре във всеки от нас.”

С тези думи започна лекцията си Лилия Стоянова – Д-р на Педагогическите науки на тридневен квалификационен курс с учители от СУ„Иван Вазов” , който се проведе от 8 до 10 юли в Благоевград.

Темите привлякоха вниманието и ни мотивираха с желание да участваме в обучението. „Емоционална интелигентност и работа с родителите. Ключът към трудните деца. Агресия, насилие, тормоз. Конфликтите и тяхното разрешаване.”

Главната задача на учителя е да учи ученика и така да постига образователните цели на обучението в училище. Но видно е, че ежедневно се налага да решава и редица възпитателни задачи, като една от тях е превенция и адекватно решаване на конфликти.  Учителите, заедно с педагогическите съветници и ръководствата,  търсят и прилагат различни методи и подходи за по-успешна комуникация  с деца и родители.  Именно това ни привлече да се запознаем с най-новите достижения в съвременната психология, за което благодарим на Лилия Стоянова за интересните лекции, беседи и презентации, които направиха обучението ни ползотворно и приятно.

В центъра на вниманието се постави темата за емоционалната интелигентност (ЕQ). Това понятие навлиза в последните 10 години и все още не е достатъчно популярно.  „Този тип интелигентност предполага умението да разпознаваме как се чувстваме в момента, да познаваме отделните емоционални състояния и да ги назоваваме, за да можем да ги управляваме успешно. А от друга страна – да имаме достатъчно добре развити сетива, за да „усетим” емоцията, проявена от отсрещните хора в общуването, да отговорим адекватно и да намерим „общ  език” с тях. Защото емоционалното общуване е универсален език, гарантиращ разбирателство.”

 Убедихме се колко важно е за учителя да овладее високо ниво на самопознание, самоконтрол, мотивация, емпатия и социални умения. Достигайки високо ниво на EQ, ще е в състояние да  помогне на детето от своя страна да опознае своите емоции и по този начин да свали нивото на агресия, като превенция на конфликта. А в случай на вече възникнал конфликт да прилага различни, работещи техники за адекватно разрешаване .

Получихме ценна информация в рамките на тридневно обучение. Но проблемът с агресията и конфликтността в училище е на дневен ред и предстои да бъде разрешаван своевременно и все по-успешно. Поради това, обучението ще продължи дистанционно и занапред.

Остана и малко време за разходка и опознаване на красивия град в Рила, както и за успешен „шопинг”. Посетихме и светата обител Рилски манастир.

Предвид новите предизвикателства в работата ни, имаме желание да продължим обучението с г-жа Лилия Стоянова и по други теми за повишаване качеството на педагогическата ни практика.

Благодарности и на ръководството на СУ”Иван Вазов” за отличната организация на поредния квалификационен курс!

Приятна ваканция, Колеги!

Back to top button