За топлата връзка към басейна

1. 2013.08.29 До служба по геодезия, картография и кадастър-скица
2. 2013.09.04 До община Плевен-виза за проектиране за топлата връзка
3. 2013.09.20 Движение на писмото за визата за проектиране
4. 2013.12.06 Проект на топлата връзка с басейна
5. 2013.12.30 Входящ номер на заявлението за трите брези
6. 2014.01.08 Писмо община Плевен-разрешение за трите брези
7. 2014.01.09 Писмо община Плевен-приет инвестиционен проект

8. 2014.01.09 Писмо от Община Плевен-до ОС за внасяне в ОбС
9. 2014.01.30 Предложение до Общински съвет за топлата връзка
10. 2014.04.22 До община Плевен-за топлата връзка за басейна
11. 2014.07.11 Движение на писмото до община Плевен за топлата връзка към басейна
12. 2014.08.29 Движение на писмото за топлата връзка към басейна

 

2013.09.04 До община Плевен-виза за проектиране за топлата връзка
2013.08.29 До служба по геодезия, картография и кадастър-скица
2013.09.20 Движение на писмото за визата за проектиране
2013.12.06 Проект на топлата връзка с басейна
2013.12.30 Входящ номер на заявлението за трите брези
2014.01.08 Писмо община Плевен-разрешение за трите брези
2014.01.09 Писмо община Плевен-приет инвестиционен проект
2014.01.09 Писмо от Община Плевен-до ОС за внасяне в ОбС
2014.01.30 Предложение до Общински съвет за топлата връзка
2014.04.22 До община Плевен-за топлата връзка за басейна
2014.07.11 Движение на писмото до община Плевен за топлата връзка към басейна
2014.08.29 Движение на писмото за топлата връзка към басейна

Back to top button