За прием в нова професионална паралелка

1. 2013.12.11 Мотиви за разкриване на нова професионална паралелка-прием след седми клас
2. 2014.01.07 До РИО-държавен план-прием за учебната 2013-2014 година в профилирани и професионална паралелки
3. 2014.01.23 Заповед РИО-експертна оценка за новата паралелка
4. 2014.04.22 До РИО-искане на отговор относно държавен план-прием за учебната 2014-2015 година в професионална паралелки
5. 2014.04.30 Писмо-отговор от РИО-неутвърждаване на професионална паралелка

6. 2014.05.07 До РИО-второ писмо относно държавен план-прием за учебната 2014-2015 година в професионална паралелки
7. 2014.05.23 Писмо РИО-решение за достъп до информация-за приема
8. 2014.05.30 Експертна оценка за откриване на професионална паралелка
9. 2014.05.30 Препис-извлечение от протокол на комисията по приема

 

2013.12.11 Мотиви за разкриване на нова професионална паралелка-прием след седми клас
2014.01.07 До РИО-държавен план-прием за учебната 2013-2014 година в профилирани и професионална паралелки
2014.01.23 Заповед РИО-експертна оценка за новата паралелка
2014.04.22 До РИО-искане на отговор относно държавен план-прием за учебната 2014-2015 година в професионална паралелки
2014.04.30 Писмо-отговор от РИО-неутвърждаване на професионална паралелка
2014.05.07 До РИО-второ писмо относно държавен план-прием за учебната 2014-2015 година в професионална паралелки
7_2.pdf
2014.05.23 Писмо РИО-решение за достъп до информация-за приема
2014.05.30 Експертна оценка за откриване на професионална паралелка
2014.05.30 Препис-извлечение от протокол на комисията по приема

Back to top button