За дърветата в училищния двор

1. 2014.07.07 До община Плевен-за дърветата в двора
2. 2014.07.11 Движение на писмото до община Плевен за дърветата в двора
3. 2014.07.21 Писмо-отговор от Община Плевен-за дърветата в двора

2014.07.07 До община Плевен-за дърветата в двора
2014.07.11 Движение на писмото до община Плевен за дърветата в двора
2014.07.21 Писмо-отговор от Община Плевен-за дърветата в двора

Back to top button