Ясен е екипът за Словакия


Известни са имената на учениците, които ще представят училището ни в предстоящата визита в Словакия през декември. Тя е част от проекта „Пътуване между културите”, спечелен от клуб „Краезнание” с ръководител Нина Тотева. Всички кандидати първоначално трябваше да отговарят на критериите, приети от Педагогическия съвет – да имат много добро ниво на владеене на английски език, ангажираност по темата, да нямат наказания. Следващият праг бе тест на английски език върху културноисторическото наследство на Плевенския регион. С първите десет класирани бе проведено и събеседване, отново на английски. Най-добрите – Кристина Милева от 10и, Габриела Димитрова от 9и, Антонио Стоичков от 9з и Галин Ангелов от 10м, заедно с ръководителите, ще съставят нашия представителен отбор в страната домакин. Предстои им сериозна подготовка за визитата. На добър час!

Back to top button