Великденско математическо състезание 22.04.2017 г.

Уважаеми учители и ученици, 

каним Ви на 22.04.2017г. /събота/ от 1000 часа на

 

Великденско математическо състезание

 

за ученици от първи  до  дванадесети клас,

Състезанието се провежда в цялата страна при един и същ регламент

 

Учениците от I до VI клас и от VIII до XI клас решават 15 / петнадесет / тестови задачи с избираем отговор.

Учениците от VII клас решават общо 24 задачи, от които 16 задачи с избираем отговор, 6 задачи със свободен отговор и 2 задачи с подробно решение  / формат национално външно оценяване /.

Учениците от XII клас решават общо 17 задачи, от които 12 задачи с избираем отговор, 2 задачи със свободен отговор и 3 задачи с подробно решение  / формат на държавен зрелостен изпит /.

Продължителност на състезанието – 120 минути.

Такса за правоучастие – 8 / осем / лева.

Обявяване на резултатите и връчването на наградите ще започне в 1500 часа.

Наградите са индивидуални от Iво  до  IIIто място.

 

Таксите и списъците на участниците по класове се внасят от 18.04./вторник/ до 20.04. /четвъртък/  в стая № 310 – касиер от 0800до 1600 ч.

 

Телефони за справки: Директор СУ“Иван Вазов“ тел:064/82-39-79; email: dim_mitev@mail.bg

 

Директор                                                             Председател

СУ”Иван Вазов”                                              СМБ секция ПлевенЦентър

Димитър Митев                                                Цветослава Анкова

 

2017.04.22 Покана ВМС

 

Задачи и отговори:

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

7 клас-бланка за отговори

7 клас-отговори

8 клас

9 клас

10 клас

11-12 клас

Класиране:

Класиране 1 клас
Класиране 2 клас
Класиране 3 клас
Класиране 4 клас
Класиране 5 клас
Класиране 6 клас
Класиране 7 клас
Класиране 8 клас
Класиране 10 клас
Класиране 11 клас
Общо класиране

 

Back to top button