Великденско математическо състезание – 12.04.2008г.

Великденско математическо състезание – 12.04.2008г.

Условия на задачите, отговори и решения.

Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Осми клас
Девети клас
Десети клас
Единадесети клас
Дванадесети клас
Общо класиране
Отговори
SAT 1

Back to top button